Last Updated:
Gạch bông CTS xuất khẩu
Gạch bông CTS xuất khẩu

Gạch bông CTS xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Một số hình ảnh trong chuyến hàng gạch bông xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Chủng loại gạch bông xuất khẩu: gạch bông cổ điển, gạch bông giả đá, gạch bông ngọc trai.

10703947_622489561202368_2519684066333154159_n
10353169_622489704535687_5849563542545059064_n
10380910_622489664535691_778945155056951423_n
1391588_622489734535684_7015463396630216492_n
1653286_622489631202361_4310433655216846497_n
10306170_622489597869031_764818313622698630_n
10410399_622489614535696_4061924269975666699_n
10686955_622489384535719_2366964906937478747_n
10710817_622489487869042_6996676890567419492_n
10426794_622489534535704_8963157851220553002_n
1506650_622489314535726_8506782292153624033_n
10625116_622489521202372_4865234754821646479_n