Last Updated:

Gạch bông CTS sử dụng ở công trình cafe RuNam Bistro - Nha Trang

Gạch Bông CTS

Gạch bông CTS được sử dụng tại công trình cafe Ru Nam Bistro - Nha Trang Đ/c: 32-34 Trần Phú - Tp.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam

cafe-runam-gach-bong-cts (1)
cafe-runam-gach-bong-cts (2)
cafe-runam-gach-bong-cts (3)
cafe-runam-gach-bong-cts (4)
cafe-runam-gach-bong-cts (5)
cafe-runam-gach-bong-cts (6)
cafe-runam-gach-bong-cts (7)
cafe-runam-gach-bong-cts (8)