Last Updated:
Gạch bông khách sạn
Gạch bông khách sạn

Gạch bông CTS được sử dụng ở khách sạn Sakyo Hotel - Spa

Gạch bông CTS được sử dụng tại khách sạn Riverside Sakyo Hotel - Spa

Chủ đầu tư: Sakyo Hotel Spa

Loại sản phẩm: Gạch bông Patchwork tổng hợp.

IMG_0155
IMG_0156
IMG_0157
IMG_0158
IMG_0159
  
IMG_0161
IMG_0162
IMG_0163
IMG_0164
IMG_0165
IMG_0166
IMG_0167
  
IMG_0169